top of page

Google Reviews

“Goed georganiseerde kleinschalige renwedstrijd (met verschillende klasse en afstanden) in Bingelrade. Het 5km parcours gaat via verharde wegen door het dorp en omliggend natuurgebied. Het laatste stuk gaat via een onverharde oplopende landweg wat het meest uitdagende en zwaarste deel van de route is. Na dit stuk ga je omlaag richting de finish waar een omroeper bemoedigende woorden toespreekt.

Door de kleinschaligheid is het gezellig druk met zowel renners als toeschouwers. En renners lopen mekaar niet zo snel voor de voeten zoals dat vaak gebeurt bij de grotere renwedstrijden."

De Stichting Buffer-Run

Op een mooie warme zomeravond eind juni, begin juli 2003 zaten enkele sjravelere gezellig na een training bij elkaar. Reeds vele malen eerder tijdens dergelijke bijeenkomsten werd er gezeverd over het feit dat er nergens een wedstrijd was in deze periode, en dat terwijl de weersomstandigheden juist optimaal zijn.

Ook het feit dat in de gemeente Onderbanken op hardloopgebied helemaal niets georganiseerd werd, was opmerkelijk. Deze groene gemeente leent zich uitermate goed voor buitenactiviteiten. De laatste georganiseerde atletiekactiviteit dateert van vele jaren geleden; de prachtige Omloop van Onderbanken, georganiseerd door ene “Piet van Unitas” voerde de lopers door alle kernen van de gemeente.

Na enig gezever ging er bij Henk Kuijpers een lichtje branden (later op de avond ging dit lichtje ook weer langzaam uit!). Hij opperde het idee om zelf een wedstrijd te organiseren.

Enkele dagen later bleek het gezever van die bewuste avond op de hel sjief te zijn blijven hangen en werd het initiatief genomen om de eerste vergadering in het leven te roepen.

In oktober werden de köpkes voor het eerste maal bij elkaar gestoken. Diverse onderwerpen moesten besproken worden, één van deze was de hoogte van het inschrijfgeld. Iedereen was van mening dat het inschrijfgeld bij de meeste wedstrijden erg hoog was; voor dat geld kan een redelijke barbecue genoten worden, wat iedereen tot de verbeelding spreekt! Er werd besloten dat één van de doelen moest zijn om een zo laag mogelijk inschrijfgeld te realiseren.

Het belangrijkste van de wedstrijd was natuurlijk het parcours. Hoe kun je de lopers langs een mooie route door het onderbankenlandschap leiden, 10 of 6 km. Door het heuvelachtige landschap zou voor de lopers een mooie uitdaging zijn. De route die gevonden werd kreeg achteraf véél positieve kritieken!

Het parcours leidde langs een aantal waterbuffers. Deze waterbuffers dienen overtollig regenwater op te vangen zodat de nabijgelegen dorpen vrij blijven van overstromingen. De naam was dus gevonden: Buffer-Run!

De start zou plaatsvinden in Bingelrade. De startlocatie voor deze wedstrijd werd gevonden in de vorm van de sportaccommodatie van de lokale voetbalvereniging BVC28. Samen met de locatie boorden we met deze voetbalclub ook een bron van vrijwilligers aan, die hard nodig zijn bij de organisatie van een sportevenement van deze omvang.

Een draaiboek werd gemaakt en de organisatie van de 1e Buffer-Run was een feit. Op 2 juli 2004 werd de Buffer-Run gelopen door een mooi aantal van ca. 180 atleten.

Tijdens de evaluatie van de Buffer-Run is besloten om de organisatie de vorm van een stichting te geven genaamd "Stichting Buffer-Run" en het bestuur uit te breiden.
 

In de hierboven gepubliceerde tekst kunnen woorden voorkomen waarvan de betekenis enigszins verwarrend kan zijn.
Hieronder de verklaring van enkele (meestwaarschijnlijke) verwarringen:

Hel Sjief: Harde schijf, in bovenstaande context gebruikt als “lange-termijn-geheugen”
Köpke: Hoofd
Sjravelear: Persoon die zich vrijwillig hardlopend verplaatst.
Zeveren: Kwijlen, ook wel dom praten i.c.m. alcoholgebruik.

bottom of page